Послуги захисту і представництва

 

Суб’єкти яким надається БВПД:

Сумський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 1 січня 2013 року забезпечується надання правової допомоги такій категорії осіб, зазначених у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а саме:

-         особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

-         особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

-         особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину;

-    особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання;

-особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу Українизахисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії.   

 

Послуги  які надає Центр БВПД:

Основним завданням Центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Сумській області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

-    забезпечує участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства та розгляді кримінальної справи в суді у випадках, коли участь захисника є обов’язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, а також у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, який є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, не може запросити захисника через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин;

-     укладає контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на постійній основі;

-    укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів на надання послуг);

-   видає доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

-     приймає рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;подаєклопотання до Головногоуправління юстиції Міністерства юстиції УкраїниуСумській областіпро виключення адвоката зРеєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

-       приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

-     подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру, а також у порядку інформування - Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України у Сумській області;

-       інформує Координаційний центр за допомогою телефонного,факсимільного зв’язків, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи про факт реєстрації повідомлення про затримання особи.

Терміни надання послуг:

Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання допомоги) з урахуванням вимог частини п'ятоїстатті 5 Закону України "Про міліцію"тастатті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України"такі відомості: прізвище, ім'я, по батьковіта дата народженнязатриманої особи (якщо вони відомі);

-     час та підстави затримання особи;

-     точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

-      найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону

   та адреса електронної пошти;

-      прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.

Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особоюв присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги.

У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника.

facebook
google
youtube